Make your own free website on Tripod.com
   
 
 
     
 
DOSA-DOSA BESAR DAN AYAT-AYAT ALLOH
 
YANG SUDAH DI LUPAKAN UMAT ISLAM

 

    Pendahuluan
Ingkar kepada satu saja perintah Alloh, dapat menghapuskan
seluruh pahala amal ibadah.
Perempuan yang tidak mau berkerudung dan berbusana muslimah
adalah perempuan munafik.
Perempuan yang tidak mau berkerudung dan berbusana muslimah
kekal didalam neraka, biarpun taat sholat dan berpuasa.
Wanita yang tidak mau berkerudung kepala dan berbaju yang
dalam, bukanlahummat Muhammad biarpun taat sholat dan
      berpuasa.
Kaum laki-laki yang membiarkan keluarganya yang wanita keluar
dengan rambut terbuka dan berrok pendek juga berdosa besar
dan bakal masuk neraka biarpun taat sholat dan berpuasa.
Perkawinan adat bertentangan dengan hukum syariat Islam.
Sholat Idul Fitri, Idul Adha dan taraweh kita selama ini tidak
      diterima Alloh, karena membiarkan saja jama'ah wanita
datang dengan rambut terbuka.
Para ulama dan guru agama banyak yang bakal masuk neraka,
      karena menyembunyikan firman Alloh mengenai keharusan
wanita memakai kerudung kepala dan berbusana muslimat.
Wanita yang tidak berkerudung kepala dan berbaju yang
  panjang di dalam hidup, kalau meninggal tidak boleh
disholatkan.
Himbauan dan anjuran bagi kaum wanita.

 

 
Kritik dan Saran
 
Copyright2001 Portal Sinkasya1, All right reserved
 
Jabal Uhud Creator