Make your own free website on Tripod.com
   
 
 
     
 
 

 

 
 
DOSA-DOSA BESAR DAN AYAT-AYAT ALLOH
 
YANG SUDAH DI LUPAKAN UMAT ISLAM

 

6. Kaum laki-laki yang membiarkan keluarganya yang wanita keluar
dengan rambut terbuka dan berrok pendek juga berdosa besar dan
    bakal masuk neraka biarpun taat sholat dan berpuasa
Perintah berkerudung dan berbaju yang dalam hanya bagi wanita saja, tetapi kaum laki-laki yang bertindahk sebagail kepala keluarga, pemimpin, guru, muballigh, ulama yang membiarkan saja kaum wanita dari keluarga, kenalannya, bawahannya ingkar kepada perintah Alloh supaya berkerudung dan berbusana muslimah, mereka tersebut berarti ikut merestui penampilan wanita dalam busana seperti orang kafir tersebut. Mereka tentu saja berdosa dan bakal masuk neraka, biarpun taat sholat berpuasa.
Kenapa kami sampai berkesimpulan demikian ?
Marilah kita renungkan rujuan sholat sebagaimana digariskan Alloh didalam Alqur-an :
- Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar
Kaum laki-laki tidak mencegah keluarganya yang wanita, anak didik mereka atau wanita Islam lainnya, keluar dengan rambut terbuka dan berrok pendek, sesuatu yang mungkar dan bathil dalam pandangan Alloh, maka kaum laki-laki seperti ini berlaku ketentuan Alloh seperti tertera dalam surat Al Maa'un ayat 4-5 yang berbunyi sbb :
- Maka celaka pulalah bagi orang yang sholat
- Mereka yang lupa dari tujuan sholatnya
Arti "celaka" dalam ayat tersebut diatas, adalah masuk neraka. Berpedoman kepada ayat Alloh diatas, maka banyak dari kaum laki-laki yang celaka atau masuk neraka, tidak kecuali apakah mereka kepala rumah tangga, ulama, muballigh, guru, biarpun mereka tersebut taat megerjakan sholat, semata-mata karena membiarkan saja anak gadis merkea, istri mereka, kaum keluarga mereka yang perempuan, anak didik mereka yang perempuan keluar berdandan dengan rambut terbuka dan berrok pendek, sesuatu yang munkar dan bathil dalam pandangan Alloh.
Mereka itu semua lupa tujuan sholat yang mereka kerjakan, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar.
Dari uraian diatas ini sungguh banyak penghuni neraka tidak saja orang-orang kafir, tapi juga orang Islam sendiri yang didalam hidupnya rajin sholat dan ber-puasa.
Gambaran diatas ini betul-betul hal yang menakutkan yang akan menimpa umat Islam diakhirat nanti.
Berbondong-bondonglah umat Islam nanti masuk ke dalam neraka jahanam yang sangat berat siksaannya, sebagaimana yang digambarkan oleh Alloh di dalam surat Al A'raaf ayat 38 yang berbunyi sbb :
- Bergabunglah kamu kedalam neraka dengan umat-umat yang sebelum kamu
dari golongan jin dan manusia. Tiap-tiap masuk satu rombongan diapun mengutuk kawannya, sehingga manakala rombongan mereka telah masuk semuanya kedalam rombongan yang terakhir berkata kepada rombongan yang terdahulu.
- Wahai Rob kami ! Orang-orang itulah yang menyesatkan kamu dahulu, sebab
tindaklah mereka dengan siksaan neraka yang berlipat ganda. Alloh berfirman Masing-masingnya telah mendapat siksaan yang berlipat ganda, hanya kamu saja yang tidak tahu.
Marilah kita renungkan ayat Alloh diatas dimana kita didalam neraka saling memaki teman-teman kita, pemimpi-pemimpin kita yang muslim tapi tidak Islam, ulama-ulama kita, para muballigh, guru-guru sekolah kita yang memerintahkan anak gadis sekolahnya berpakaian seperti orang kafir, yang menyesatkan mereka semata-mata karena kita sendiri lupa atau ingkar kepada ayat Alloh dalam keharusan wanita berkerudung dan berbaju yang dalam.