Make your own free website on Tripod.com
   
 
 
     
 
 

 

 
 
DOSA-DOSA BESAR DAN AYAT-AYAT ALLOH
 
YANG SUDAH DI LUPAKAN UMAT ISLAM

 

11. Himbauan dan anjuran bagi kaum wanita
Kepada kaum wanita kami anjurkan agar membaca uraian dalam tulisan ini dengan teliti dan berulang kali, agar isinya betul-betul tertanam didalam hati dan ingatan. Lawanlah hati nurani dan kebiasaan selama ini berdandan dengan rambut terbuka dan berrok pendek agar kembali memakai kerudung kepala dan baju yang dalam, dalam rangka menyelematkan amal ibadahnya yang taat mereke kerjakan selama ini.
Kami menyadari bahwa kaum wanita pada permulaan berkerudung dan berbaju yang dalam betul-betul berat sekali dan terasa asing bagi mereka. Sebab itu kami menyarankan agar berdoa tiap kali diakhir sholatnya dengan doa berikut :
- Saya mengaku berdosa karena selama ini keluar dengan rambut terbuka dan
berbaju pendek. Kalau saya masih begini hapuslah pahala sholat, puasa, sodaqoh saya dan saya masuk golongan munafik yang akan masuk neraka, biarpun didalam hidup saya taat sholat, puasa dan bersodaqoh.
Ya Alloh ya Rob berilah saya kekuatan iman agar bisa berkerudung dan ber baju yang dalam sebagaimana yang Engkau perintahkan
Dengan berdoa tersebut diatas, kaum wanita telah berwasiat secara jujur kepada dirinya sendiri dalam menyadarkan dirinya.
Kepada yang sudah membaca tulisan ini dianjurkan agar menyampaikan tulisan ini kepada kaum keluarga atau kenalannya dalam rangka menghidupkan risalah kerudung dan busana muslimah ditengah-tengah wanita Islam kembali.
Mudah-mudahan Alloh membukakan pintu tobat bagi kita semua...Amin.
Sebagai penutup renungkanlah firman Alloh didalam surat Al Baqoroh 85 sbb :
- ....Apakah kamu mempercayai sebagian isi kitab saja dan mengingkari
sebagiannya yang lain? tidak ada pembalasan yang lebih patut untuk orang- orang yang berbuat demikian diantaramu, selain dari kehinaan dalam kehidup an dunia ini dan dihari kiamat mereka dimasukkan kedalam siksaan yang amat berat.
Alloh tidak pernah lengah memperhatikan apa-apa yang kamu kerjakan.
Dari firman Alloh tersebut diatas, wanita yang taat sholat dan berpuasa adalah mempercayai sebagian isi Al Quran dan mereka mengingkari sebagian lagi, yaitu keharusan wanita berkerudung dan berbaju yang panjang, maka wanita yang seperti ini diakhirat nanti akan mengalami siksaan yang amat berat, yaitu masuk neraka.
Denga tambahan ayat Alloh tersebut diatas, tidak ada lagi keraguan bahwa wanita tidak berkerudung kepala dan berbaju yang panjang sampai kemata kaki, sudah pasti masuk neraka biarpun mereka taat sholat dan berpuasa serta ibadah lainnya.
Perintah berkerudung bagi wanita tidak saja tertera didalam Al Quran, tetapi juga didalam injil, Perjanjian Baru (Koriutus 11 ayat 6), yang berbunyi sbb :
- Jikalau seorang perempuan tidak berkerudung, biarlah rambutnya digunting.
Tetapi jikalau menjadi malu kepada perempuan itu digunting atau dicukur rambutnya, biarlah dia berkerudung
Jadi perintah berkerudung kepala bagi wanita datang dari Alloh, tidak saja bagi ummat Muhammad, tetapi bagi ummat Nabi Isa. Malahan hukumnya bagi wanita yang tidak berkerudung lebih keras didalam injil, hanya saja ummat Kristen mengingkari, seperti kebanyakan wanita Islam sekarang ini.
Janganlah menunda-nunda hal ini karena kematian tidak akan pernah ditunda.